Bílaleiguraunir

Sennilega hafa aldrei verið fleiri ferðamenn á Íslandi en einmitt núna og margir kjósa þeir að leigja sér bíl og keyra um landið á eigin vegum. Það er svo ýmislegt sem þarf að hafa í huga þegar bíll er tekinn á leigu og eins ýmislegt sem kann að koma erlendum ferðamönnum hér á óvart, eins og einbreiðar brýr, hve þjóðvegur eitt er mjór, hve mikið er af malarvegum og hve mikið er um sauðfé á miðjum veginum! Fyrir utan þessi séríslensku atriði eru svo ákveðin atriði sem alltaf er gott að hafa í huga þegar bíll er tekinn á leigu. Þar sem ECC Ísland hefur varla undan við að svara kvörtunum og fyrirspurnum erlendra ferðamanna sem leigt hafa bíl hér á landi og eins Íslendinga sem leigt hafa bíl erlendis er ekki úr vegi að rifja upp nokkrar gullnar reglur við bílaleigu:

Við pöntun

 • Athugaðu vel hvað er innifalið í verðinu. Gættu sérstaklega að því hvort öll gjöld og skattar eru innifalin. Þegar neytendur skoða hagstæðustu verðin á bílaleigubílum á netinu eru uppgefin verð oft miðuð við lágmarksupphæð án trygginga og aukabúnaðar.
 • Athugaðu hvað sá aukabúnaður (barnabílstólar o.s.frv.) sem þú þarft á að halda á meðan leigu stendur kostar.
 • Athugaðu vel hvernig eldsneytismálum er háttað hjá viðkomandi bílaleigu. Hjá sumum bílaleigum, sérstaklega erlendis, er gert ráð fyrir að leigutaki skili bílaleigubílnum án þess að fylla hann af eldsneyti. - „Collect Full Return Empty Policy“ – Þá er er leigutaki einfaldlega rukkaður um heilan tank óháð því hve mikið eldsneyti er á bílnum við skil.
 • „Collect Full Return Full Policy“ – Bifreiðinni skal skilað með fullum tanki. Ef tankur er ekki fullur er leigutaki rukkaður um það eldsneyti sem upp á vantar, ásamt áfyllingargjaldi (e. fill up fee).
 • Athugaðu hvaða skilmálar gilda um afpantanir. Það er fátt leiðinlegra en að lenda í því að óvæntar aðstæður leiði til þess að þurfi að fresta fríinu og þurfa að auki að greiða fyrir leigu á bílaleigubíl sem aldrei verður notaður.
 • Athugaðu allar takmarkanir á leigusamningnum. Stundum er sett hámark á kílómetrafjölda eða reglur um til hvaða landa heimilt er að ferðast til á bílaleigubílnum.

Móttaka bílaleigubíls

 • Ef þú bókaðir bílaleigubílinn á netinu er ráðlegt að hafa meðferðis útprentun af bókuninni.
 • Þegar þú undirritar bílaleigusamning á staðnum skaltu ganga úr skugga um að skilmálar samningsins séu þeir sömu og á bókuninni sem þú hefur þegar gert. Mikilvægt er að fá afrit af samningnum og geyma hann ef eitthvað kemur upp á síðar.
 • Vertu viss um að þú skiljir hvað er innifalið í tryggingunum. Margar bílaleigur bjóða nú þeim sem leigja bíla hér á Íslandi að kaupa sérstaka sand- og öskutryggingu. Yfirleitt falla skemmdir á bifreiðum vegna sand- eða öskustorms ekki undir hinar hefðbundnu tryggingar. Því getur verið ráðlegt fyrir leigjanda að óska eftir slíkum tryggingum, séu þær í boði, ef ætla má að mikið sandfok geti orðið þar sem ætlunin er að aka. Skoðaðu líka skilmála kaskótryggingar, hvað er undanskilið, og hver sjálfsábyrgðin er.
 • Rétt er að kanna hvort þú ert með ferða- eða kortatryggingu sem tekur sérstaklega til leigu á bílaleigubíl og skoða skilmálana vel sé slík trygging til staðar. Slíkar tryggingar geta gert aðrar tryggingar óþarfar og í sumum tilvikum getur það skemmt fyrir að taka að auki sérstaka tryggingu hjá bílaleigunni.
 • Spurðu hvert verklag fyrirtækisins sé ef bíllinn bilar eða þú lendir í slysi á bílnum.
 • Skoðaðu bílinn með starfsmanni til að athuga hvort það séu einhverjar skemmdir á honum við móttöku. Séu skemmdir á bílnum skaltu gæta þess að þú fáir skriflega yfirlýsingu, undirritaða af starfsmanni, um að skemmdirnar hafi verið til staðar þegar þú leigðir bílinn. Athugaðu sérstaklega ástand dekkja, og hvort þau eru óhóflega slitin þannig að aukið geti hættu á óhöppum.

Á meðan á leigu stendur

 • Athugaðu vel hvernig eldsneyti bíllinn gengur fyrir. Ef sett er bensín á dieselbíl, eða diesel á bensínbíl eru líkur á að bíllinn skemmist.
 • Ef bíllinn bilar skaltu hafa samband við bílaleiguna strax og fylgja leiðbeiningum hennar. Ekki fara sjálf/ur með bílinn á verkstæði án samþykkis bílaleigunnar.
 • Ef þú lendir í óhappi á bílnum skaltu rita niður nöfn og heimilisföng allra þeirra sem tengdust slysinu. Ef það verða slys á fólki, eða ágreiningur er um sök skaltu hringja á lögregluna.

Við skil á bílaleigubíl

 • Reyndu að skila bílaleigubílnum á opnunartíma bílaleigunnar. Þá hefur þú möguleika á að vera við skoðun á bílnum og getur andmælt ef því er haldið fram að þú hafir valdið skemmdum.
 • Starfsmaður bílaleigunnar ætti að gefa út yfirlýsingu um ástand bílaleigubílsins við skil. Bæði þú og starfsmaðurinn ættuð að undirrita hana. Ráðlegt er að geyma eintakið!
 • Ef þú þarf að skila bílaleigubíl utan opnunartíma bílaleigunnar skaltu gæta þess að leggja honum í rétt stæði. Einnig getur verið ráðlegt að taka myndir af ástandi bílsins, þá helst með dagsetningu og kílómetrastöðu, til að sanna að bílnum hafi verið skilað í góðu ásigkomulagi.
 • Á Íslandi hafa margar bílaleigur þann háttinn á að gefa ekki út fullnægjandi yfirlýsingu um gott ástand bifreiðar fyrr en þrif á henni hafa farið fram. Yfirleitt er þó hægt að bíða á meðan þrifin fara fram og fara svo yfir ástandið með starfsmanni bílaleigunnar.

Leiga á bíl í Evrópu

Ef neytendur lenda í vandræðum vegna bílaleigu erlendis og hafa reynt sjálfir að komast að samkomulagi við bílaleiguna án árangurs geta þeir leitað til ECC á Íslandi, sem fær fjölmörg mál sem varða bílaleigu til meðferðar. ECC Ísland er hluti af samstarfsneti ECC-netsins, sem starfrækt er í öllum aðildarríkjum EES, og lendi íslenskur neytandi t.a.m. í vandræðum vegna bílaleigu á Spáni vinna íslenska og spænska ECC-stöðin saman að lausn málsins. Neytendasamtökin hýsa Evrópsku neytendaaðstoðina (ECC) og það kostar ekkert að leita til hennar.

ECC Flokkun: 
Bílaleiga