Úrræði & eftirlit

Þó ákveðnar reglur gildi um sölu á vöru og þjónustu til neytenda og opinbert eftirlit sé með viðskiptaháttum fyrirtækja er ekki neitt opinbert stjórnvald sem úrskurðar beinlínis um einkaréttarlegar kröfur neytenda.

Sé um ágreining við Íslenskan seljanda að ræða og neytandinn er sjálfur búsettur á Íslandi er hægt að leita til Neytendasamtakanna eftir leiðbeiningum og ráðgjöf og hugsanlega milligöngu í deilunni. Sé neytandinn hins vegar búsettur í öðru Evrópulandi er rétt að leita til ECC-netsins sem sér þá um samskipti við seljandann eða framsendir málið til viðeigandi úrskurðar- eða kærunefndar sé þess þörf. Einnig er hægt að fara fram á álit Kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa í málinu sé um íslenskan seljanda að ræða.

Sé seljandinn svo staðsettur í öðru Evrópulandi er einnig rétt að leita til ECC-netsins en netið annast þá milligöngu í deilunni eða sendir málið til viðeigandi úrskurðarnefndar sé þess þörf. 

Tengdar fréttir

Um skilarétt, inneignarnótur og...

Mjög mismunandi er hvaða reglur gilda í Evrópu um skilarétt, inneignarnótur og gjafabréf en hægt er að fá upplýsingar um það með því að hafa samband við ECC-netið.  Það er sameiginlegt með öllum löndunum á ESS-svæðinu að hægt er að hætta við kaup á vöru sem keypt er í gegnum netið innan 14 virkra daga frá afhendingu vörunnar.  


Listin að kvarta

Gagnlegar leiðbeiningar frá ECC Íslandi um hvernig er best að koma á framfæri kvörtun við seljanda.

Rétt hegðun                                                             

 1.     Stattu í armlengd frá seljanda                           

 2.     Viðhaltu góðu augnsambandi                           

 3.     Talaðu skýrt og ákveðið                                     

 4.     Andaðu hægt og rólega                                    

 5.     Beittu röddinni hæfilega                                     


Er einstaklingur eða fyrirtæki skráð...

Öðru hvoru berast erindi frá fólki sem stundar einhvers konar rekstur og hefur keypt vörur til einkanota í gegnum reksturinn. Það er t.d. vinsælt að kaupa tölvur í gegnum fyrirtæki en það sem fólk áttar sig oft ekki á er að sé vara keypt í gegnum rekstur er réttarstaðan ekki sú sama og ef fólk festir persónulega kaup á vörunni. Á þetta getur reynt ef varan reynist gölluð.

 Ef einstaklingur kaupir vöru gilda lög um neytendakaup